JAVNI RAZPISI

2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok oddaje
Promocija vina na tretjih trgih Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav MKO 09.03.2012 31.03.2012
TP čebelarji Tehnična pomoč čebelarjem MKGP 27.01.2012 30.01.2012
JR OAS in LRS Javni razpis za izbor in potrditev obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij, v okviru 4. osi Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 in razpisna dokument MKGP 13.01.2012 08.03.2012
Ukrep 322 - Obnova vasi Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi MKGP 06.01.2012 25.02.2012
Ukrep 323 - Dediščina podeželja Javni razpis za ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja MKGP 06.01.2012 25.02.2012
Ukrep 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov Javni razpis za ukrep 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2012 MKGP 06.01.2012 24.01.2012
Ukrep 111 Javni razpis za ukrep 111 - Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu MKGP 30.12.2011 06.02.2012
Ukrep 133 - Promocija shem kakovosti Javni razpis za ukrep 133 - Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane MKGP 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 142 - Skupine proizvajalcev Javni razpis za ukrep 142 - Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2012 MKGP 30.12.2011 15.02.2012
Ukrep 122 Objava javnega razpisa 122 - Povečanje gospodarske vrednosti gozdov za leto 2011 MKGP 30.12.2011 29.02.2012
Ukrep 123 - Dodajanje vrednosti proizvodom 2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 MKGP 30.12.2011 20.02.2012
Ukrep 311 - Diverzifikacija Javni razpis za ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti MKGP 30.12.2011 29.02.2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13