AKTUALNO

22.3.2012 - Umik/odpoklic RJAVI FIŽOL, 500 g, FIŽOL BREZ STROKOV

Ljubljana, 22.03.2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Lidl d.o.o. K.d., Žeje pri Komendi 100, 1218 Komenda, izvedel umik živila RJAVI FIŽOL, 500 g, FIŽOL BREZ STROKOV, pakiranega s strani Pa-Comp Kft., Szent Istvan ut 144, 4244 Ujfeherto, Madžarska (poreklo Kitajska).
UMIK je bil izveden na osnovi rezultatov analize, ki je pokazala povečano število plesni (vendar na osnovi tega rezultata ni billo mogoče oceniti da živilo ni varno oz. da je škodljivo), hkrati pa je analiza pokazala neustrezne senzorične lastnosti živila (neskuhan ima vonj po plesni, tudi po dvanajsturnem namakanju in dvournem kuhanju ni primeren za uživanje).
Podatki o živilu
• Izdelek: RJAVI FIŽOL, 500 g, FIŽOL BREZ STROKOV
• Dobavitelj: Lidl d.o.o. K.d., Žeje pri Komendi 100, 1218 Komenda
• Poreklo: Kitajska
• Rok uporabe: 08.02.2014

22.3.2012 - Umik PAPAJE BIO

Ljubljana, 22.03.2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Eko taka tuka d.o.o., izvedel umik živila PAPAJA BIO, distributerja Dennree GmbH, Hofer Str. 11, 95183 Töpfen, Nemčija (poreklo Tajska).
V živilu, ki je predmet umika je bila preko uradnega nadzora ugotovljena vsebnost nedovoljenih gensko spremenjenih organizmov (GSO).
Podatki o živilu:
• Izdelek: PAPAJA BIO
• Dobavitelj: Eko taka tuka d.o.o., Tržaška cesta 133, 1000 Ljubljana
• Distributer: Dennree GmbH, Hofer Str. 11, 95183 Töpfen, Nemčija
• Poreklo: Tajska
• Oznaka pošiljke: FPHS1205 in FPHS1206

22.3.2012 - Umik/odpoklic ROZINE SULTANINA 250 g

Ljubljana, 22.03.2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Eurospin Eko d.o.o., Renški Podkraj 65, 5292 Renče, izvedel umik/odpoklic živila ROZINE SULTANINA 250 g, proizvedene v Turčiji za Eurospin Italia S.p.A., Via Campalto 3d, 37036 San Martino B.A. (VR), Italija.
UMIK/ODPOKLIC proizvodov je bil izveden, ker tozadevno živilo kot izdelek iz sestavin, ki deklarirano ne vsebuje žveplovega dioksida, vsebuje žveplov dioksid v koncentraciji nad 10 mg/kg in je posledično NE-VARNO za skupino potrošnikov, ki je alergična na žveplov dioksid (SO2). Za druge zdrave potrošnike je živilo varno. V primeru vračila živila, je potrebno kontaktirati mesto dobavitelja (05/3383600).
Podatki o živilu:
• Izdelek: ROZINE SULTANINA 250 g
• Dobavitelj: Eurospin Eko d.o.o., Renški Podkraj 65, 5292 Renče
• Poreklo: Turčija
• Rok uporabe: vsi roki uporabe
• Lot: vsi loti

19.3.2012 - umik/odpoklic NOBERASCO SUHE MARELICE 250 g

Ljubljana, 19.03.2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Altanet d.o.o., Golo 82, 1292 Ig, izvedel umik/odpoklic živila NOBERASCO SUHE MARELICE 250 g, proizvajalca Noberasco S.p.A., Italija.

UMIK/ODPOKLIC proizvodov je bil izveden, ker tozadevno živilo kot izdelek iz sestavin, ki deklarirano ne vsebuje žveplovega dioksida, vsebuje žveplov dioksid v koncentraciji nad 10 mg/kg in je posledično NE-VARNO za skupino potrošnikov, ki je alergična na žveplov dioksid (SO2). Za druge zdrave potrošnike je živilo varno. V primeru vračila živila, je potrebno kontaktirati mesto nakupa oz. dobavitelja.

Podatki o živilu

• Izdelek: NOBERASCO SUHE MARELICE 250 g
• Dobavitelj: Altanet d.o.o., Golo 82, 1292 Ig
• Rok uporabe: uporabno najmanj do konca 06/2012
• Lot: L1059C

19.3.2012 - Odpoklic suhih fig Garland iz Turčije

Ljubljana, 19.3.2012 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da ga je distributer živila za Slovenijo  obvestil o izvedbi odpoklica živila iz prometa. V okviru lastne kontrole je bila  v vzorcu fig ugotovljena presežena vsebnost aflatoksinov.

Aflatoksini so mikotoksini, ki jih proizvajajo  nekatere vrste gliv Aspergillus, te pa se razvijejo pri visokih temperaturah in visoki stopnji vlažnosti. Pojavljajo se lahko v številnih živilih, najpogosteje kontaminirani so oreščki, zemeljski oreščki, fige in drugo suho sadje, začimbe, surova rastlinska olja, kakavova zrna in koruza. Aflatoksini so potencialno hepatotoksični in kancerogeni, odvisnost med škodljivim učinkom in izpostavljenostjo aflatoksinom pa še ni v celoti dokazana. Ne glede na navedeno so z namenom varovanja zdravja potrošnikov v okviru zakonodaje Evropske Skupnosti bile določene zgornje dovoljene meje za vsebnost aflatoksinov v živilih.

Podatki o živilu:
Izdelek: suhe fige Garland
Neto teža: 500 g
Embalaža: v krog zložene suhe fige v plastični vrečki
Izvoznik:Enko Meyve Ticaret, Izmir, Turčija
Dobavitelj/uvoznik: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana
Lot: T0101-49
Rok uporabe: 31.12.2012

Potrošnike pozivamo, da omenjeni izdelek ne uživajo ampak ga zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa.

15.3.2012 - Izjava za javnost ob svetovnem dnevu varstva potrošnikov

Oskrba z varno hrano, ki ne ogroža zdravja potrošnikov s kemičnimi, biološkimi ali drugimi vrstami onesnaževal kot tudi kakovostno hrano, je temelj zdrave prehrane in pomemben dejavnik varovanja zdravja kot javnega interesa. Preprečevanje bolezni, povezanih z živili oziroma hrano, in varstvo interesov potrošnikov sta zato dva bistvena elementa živilske zakonodaje.

Nadzor nad varnostjo in kakovostjo hrane, ki je namenjena končnemu potrošniku, se opravlja v vseh fazah živilske verige, od primarne pridelave, proizvodnje in predelave do prodaje končnemu potrošniku. Nosilci živilske dejavnosti morajo izpolnjevati  zahteve živilske zakonodaje v vseh fazah verige in so primarno pravno odgovorni za zagotavljanje varnosti živil. Pri tem sodelujejo s pristojnimi organi in zagotavljajo, da so vsi obrati, ki jih imajo pod nadzorom, registrirani ali odobreni.

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje (IRSKGHO) z namenom zagotavljanja visoke stopnje zaščite zdravja ljudi in interesov  potrošnikov nadzira izvajanje predpisov v zvezi z živili in tako skrbi za varnost živil neživalskega izvora (razen tistih, ki so v pristojnosti ZIRS) v vseh členih živilske verige, od primarne pridelave, proizvodnje in predelave do distribucije in uvoza, ter za kakovost vseh živil živalskega in neživalskega izvora.

 

Pri nadzoru inšpektorji preverjajo skladnost z zakonodajo o živilih glede označevanja, predstavljanja in oglaševanja ter zdravstvenih in prehranskih trditev na živilih, biološko (higiena živil in obsevana živila) in kemijsko varnost živil, pri čemer se preverjajo vsebnost aditivov, arom, novih živil, onesnaževal in ostankov pesticidov v živilih, na biotehnološkem področju pa se nadzirajo prisotnost gensko spremenjenih organizmov  v živilih oziroma gensko spremenjena živila.

Ozaveščenost potrošnikov glede pravice do varne in kakovostne hrane je čedalje večja ne samo v Sloveniji temveč tudi v ostalih državah članicah EU. Na inšpektoratu zato iz leta v leto prejmemo več prijav, katere vedno hitro in učinkovito obravnavamo, potrošnike oz .druge prijavitelje pa obvestimo o izsledkih preiskav in o izvedenih ukrepih. Na ta način potrošniki z lastnim zaznavanjem kršitev in obveščanjem pristojnih organov o le-teh pripomorejo k zagotavljanju višje stopnje varne in kakovostne hrane.

Z namenom zagotavljanja transparentnosti dela pristojnih organov in s tem višjega zaupanja potrošnikov IRSKGHO na svoji spletni strani, prav tako pa tudi preko sredstev javnega obveščanja, potrošnike dosledno obvešča o ne-varnih živilih, ki so dosegla končnega potrošnika, prav tako pa objavlja letna poročila o delu inšpekcije ter rezultate aktualnih dogodkov inšpekcijskega nadzora, vezanih na varnost in kakovost hrane, zato potrošnike vabim k rednemu spremljanju spletnih strani IRSKGHO:

www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/organi_v_sestavi/inspektorat_rs_za_kmetijstvo_gozdarstvo_hrano/

 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano

in okolje

2.3.2012 - poostren nadzor označevanja svežega mesa

Inšpekcija za kakovost živil je opravila poostren nadzor označevanja svežega mesa na vseh območnih enotah Inšpektorata  od 01.02. do 10.02. 2012. V preglede so bile vključene vse velike trgovske verige: Mercator, Spar, Eurospin, Hofer, Lidl, Engrotuš, Jagros in ELeclerc. Poleg njih tudi 62 manjših prodajaln oziroma mesnic, ter 14 klavnic in razsekovalnic svežega mesa.  Pregledi označenosti svežega mesa so potekali po pripravljenem kontrolnem seznamu, ki zajema vse podatke, ki jih zahtevajo predpisi za označevanje svežega mesa v prometu.

- Skupaj je bilo opravljeno  84 inšpekcijskih pregledov
- v 27 pregledih ugotovljene nepravilnosti, kar predstavlja  32 %. V letu 2011 je bilo 49 %
- v 4 pregledih ugotovljene hujše kršitve, kar predstavlja  4,8 %, v letu 2011 pa 9,8 %
Za hujše kršitve štejemo ukrepanje z odločbo ali izrek globe. Tako so inšpektorji ukrepali pri Eurospin, Lidl, Postojnske mesnine in Ledas;
- izrekli so še 27 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru za lažje kršitve
- izdali so 2 odločbe po Zakonu o kmetijstvu
- izdali so 3 plačilne naloge po Zakonu o prekrških


V primerjavi s poostrenim nadzorom v 2011 se je stanje izboljšalo, saj je manj skupnih kršitev, kot tudi manj večjih nepravilnosti.

Več manjših neskladij (pomanjkljiva oznaka) je bilo pri govejem in svinjskem mesu kot pri perutninskem mesu. Več neskladij pri oznaki porekla je bilo pri perutninskem mesu, kot pri govejem in svinjskem mesu.

Iz komentarja inšpektorjev o nepravilnostih je razvidno, da so bila neskladja oziroma kršitve v večini primerov posledica malomarnosti odgovornih delavcev, ker niso pravočasno ali pravilno označili mesa s podatki, ki jih na etiketah in dokumentaciji poleg mesa pošlje klavnica oziroma dobavitelj. V večini primerov je manjkal en od predpisanih podatkov.

Pri napačnem označevanju porekla zaradi pomanjkljivih vhodnih podatkov na Spremnem listu, ki spremlja pošiljko živali v klavnico  smo o tem obvestili Direktorat za varno hrano, SIR, Register VOLOS pri resornem ministrstvu.

Pri  trgovcih in proizvajalcih, kjer so bile ugotovljene neskladnosti bodo v nadaljevanju opravljeni kontrolni pregledi in stopnjevano ukrepanje, če neskladja ne bodo odpravljena.

1.3.2012 - Umik / odpoklic živila - marelična jedrca, 200g

Ljubljana, 1.3.2012 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, obvešča vse potrošnike, da je proizvajalec Planet BIO, d.o.o., Drulovka 55, Kranj, izvedel umik / odpoklic živila BIO 100 % marelična jedrca, neto 200 g, poreklo Turčija.
Živilo se umika iz prometa zaradi obvestila dobavitelja mareličnih jedrc, da je bila pri uradnem nadzoru v Nemčiji v živilu ugotovljena presežena vsebnost aflatoksinov.
 
Podatki o živilu
- Izdelek: Marelična jedrca, 200 g, BIO
- Proizvajalec: Planet BIO, d.o.o., Drulovka 55, Kranj
- Rok uporabe: 30. 08. 2012
- Lot - serija: 2937.2

Obvestilo proizvajalca glede ravnanja z živili
Proizvajalec poziva potrošnike, da blago z navedenim rokom uporabe vrnejo na mesto nakupa in ga ne zaužijejo.

 

13.2.2012 - Odpoklic suhih fig proizvajalca Figsan dis Ticaret iz Turčije

Ljubljana, 13.2.2012 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je bilo na podlagi  prijave stranke izvedeno vzorčenje suhih fig v prometu.  Inšpekcijski pregled fig (tudi fizično odpiranje in pregled vsebine embalažnih enot)  na mestu prodaje je namreč pokazal organoleptično ustreznost živila -prisotnost plesni, niti drugih tujkov ni bila ugotovljena,  vonj in izgled sta bila ustrezna. Kljub temu je inšpekcija iz previdnostnega principa vzorčila živilo na prisotnost plesni, kvasovk, kakor tudi mikotoksinov - aflatoksinov in ohratoksina A.  Odvzeti vzorec je bil posredovan v analizo v laboratorij Inštituta za varovanje zdravja RS. Mikrobiološka analiza ni potrdila  povišane prisotnosti plesni in kvasovk, rezultat analize na prisotnost mikotoksinov – aflatoksinov je pokazal preseganje kriterija predpisanega v zakonodaji Skupnosti. Na podlagi teh rezultatov distributer za Slovenijo izvaja odpoklic živila iz prometa.

Aflatoksini so mikotoksini, ki jih proizvajajo nekatere vrste gliv Aspergillus,te pa se razvijejo pri visokih temperaturah in visoki stopnji vlažnosti. Pojavljajo se lahko v številnih živilih, najpogosteje kontaminirani so oreščki, zemeljski oreščki, fige in drugo suho sadje, začimbe, surova rastlinska olja, kakavova zrna in koruza. Aflatoksini so potencialno hepatotoksični in kancerogeni, odvisnost med škodljivim učinkom in izpostavljenostjo aflatoksinom pa še ni v celoti dokazana. Ne glede na navedeno so z namenom varovanja zdravja potrošnikov v okviru zakonodaje Evropske Skupnosti bile določene zgornje dovoljene meje za vsebnost aflatoksinov v živilih

Podatki o živilu:

Izdelek: suhe fige Figsan, neto teža 250 g
Kakovostni razred: 1
Proizvajalec:  Figsan dis Ticaret, Izmir, Turčija
Izvoznik:Enko Meyve, Izmir, Turčija
Dobavitelj/uvoznik: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana
Loti: T0101-52
Datum proizvodnje: leto 2011
Rok uporabe: 31.12.2012

Potrošnike pozivamo, da omenjeni izdelek ne uživajo ampak ga zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa

 

07.02.2012 - Umik/odpoklic Mr.Nut praženih pistacij -250g pakiranje

Ljubljana, 7.2.2012 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da ga je  dobavitelj živila Orbico d.o.o, obvestil o izvajanju umika/odpoklica živila iz prometa, zaradi  presežene predpisane vrednosti za aflatoksine v živilu - praženih pristacijah.
Aflatoksini so mikotoksini, ki jih proizvajajo nekatere vrste gliv Aspergillus, te pa se razvijejo pri visokih temperaturah in visoki stopnji vlažnosti. Pojavljajo se lahko v številnih živilih, najpogosteje kontaminirani so oreščki, zemeljski oreščki, fige in drugo suho sadje, začimbe, surova rastlinska olja, kakavova zrna in koruza. Aflatoksini so potencialno hepatotoksični in kancerogeni, odvisnost med škodljivim učinkom in izpostavljenostjo aflatoksinom pa še ni v celoti dokazana. Ne glede na navedeno so z namenom varovanja zdravja potrošnikov v okviru zakonodaje Evropske Skupnosti bile določene zgornje dovoljene meje za vsebnost aflatoksinov v živilih

Podatki o živilu:
• Izdelek: Mr.Nut pražene pistacije, neto teža 250 g
• Proizvajalec:  New Factor S.p.A., Italija
• Dobavitelj: Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, Ljubljana
• Loti/ Rok uporabe:  Lot_ 211394 z rokom uporabe 30. 09. 2012, Lot 211424 z
rokom uporabe 31. 10. 2012, lot 211474 z rokom uporabe 30. 11. 2012

Potrošnike pozivamo, da omenjeni izdelek ne uživajo ampak ga zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa.

18.1.2012 - Umik/odpoklic SUN NUTS KOKOS MOKA

Ljubljana, 18.01.2012 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Mercator-Emba d.d., Tržaška cesta 2C, 1370 Logatec, izvedel umik/odpoklic živila SUN NUTS KOKOS MOKA, neto 500 g, proizvajalca Vamvalis Foods S.A., Grčija.

Obvestilo Mercator –Emba d.d.:
Potrošnike obveščamo, da je bil v posameznih pakiranjih omenjenega datuma in serije ugotovljen vonj in okus po plesnivem, zaradi česar smo iz previdnosti, izdelek s spodaj navedenimi podatki o datumu in lotu umaknili iz prometa.
Živilo  ne predstavlja neposrednega tveganje za zdravje ljudi, vendar ni primeren za uživanje ali pripravo jedi.
Prosimo vas, da omenjene izdelke zavržete oziroma vrnete na mesto nakupa, kjer vam bomo povrnili stroške.


Podatki o živilu:

• Izdelek: SUN NUTS KOKOS MOKA, neto 500 g
• Dobavitelj: Mercator-Emba d.d., Tržaška cesta 2C, 1370 Logatec
• Proizvajalec: Vamvalis Foods S.A., Grčija
• Rok uporabe: 14.11.2012
• Lot: NR:OCOC318

29.11.2011 - Umik izdelka SUHE FIGE, blagovna znamka TUŠ

Ljubljana, 29.11.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano objavlja sporočilo podjetja družbe Engrotuš d.d., ki obvešča potrošnike, da izvaja  umik proizvoda SUHE FIGE, neto 250 g, lastne blagovne znamke TUŠ.

UMIK/ODPOKLIC živila ja bil izveden zaradi ugotovitve notranje kontrole subjekta o prisotnosti  škodljivcev v posameznih  pakiranjih.

Obveščanje potrošnikov poteka z obvestilom na prodajnih mestih.

 

Podatki o živilu:
Izdelek: SUHE FIGE TUŠ
Neto količina: 250g
Letina: 2011
Kaliber: 8
Poreklo: TURČIJA
Prodajalec: ENGROTUŠ D.D.
Rok uporabe: 11.2012
Lot:11-19

24.11.2011 - Umik/odpoklic VAFLJI RIŽEVI S TEMNO ČOKOLADO

Ljubljana, 24.11.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Steel Plast d.o.o., Otoče 9A, 4244 Podnart, izvedel umik/odpoklic živila VAFLJI RIŽEVI S TEMNO ČOKOLADO, neto 100 g, proizvajalca Lima, Belgija.


UMIK/ODPOKLIC proizvodov je bil izveden, ker tozadevno živilo kot izdelek iz sestavin, ki deklarirano ne vsebujejo mlečnih snovi, vsebuje mlečne beljakovine in je posledično NE-VARNO za skupino potrošnikov, ki je alergična na mleko. Za druge zdrave potrošnike je živilo varno. V primeru vračila živila, je potrebno kontaktirati mesto nakupa oz. dobavitelja.

 

Podatki o živilu

• Izdelek: VAFLJI RIŽEVI S TEMNO ČOKOLADO, neto 100 g
• Dobavitelj: Steel Plast d.o.o., Otoče 9A, 4244 Podnart
• Rok uporabe: vsi roki uporabe.
• Lot: vsi loti.

24.11.2011 - Umik/odpoklic TEMNA ČOKOLADA S SOLNIM CVETOM

Ljubljana, 24.11.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Soline pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož, izvedel umik/odpoklic živila TEMNA ČOKOLADA S SOLNIM CVETOM, neto 100 g in neto 50 g, proizvajalca Tramontana-pro d.o.o., Obala 55, 6320 Portorož.


UMIK/ODPOKLIC proizvodov je bil izveden, ker tozadevno živilo kot izdelek iz sestavin, ki deklarirano ne vsebujejo mlečnih snovi, vsebuje mlečne beljakovine in je posledično NE-VARNO za skupino potrošnikov, ki je alergična na mleko. Za druge zdrave potrošnike je živilo varno. V primeru vračila živila, je potrebno kontaktirati mesto nakupa oz. dobavitelja.

 

Podatki o živilu

• Izdelek: TEMNA ČOKOLADA S SOLNIM CVETOM, neto 100 g in neto 50 g
• Dobavitelj: Soline pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož
• Rok uporabe: vsi datumi pod 01.03.2012 (vključno z navedenim datumom)

24.11.2011 - Umik/odpoklic PLOŠČICE S SEZAMOM IN ČOKOLADO SCHOCK`S

Ljubljana, 24.11.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Steel Plast d.o.o., Otoče 9A, 4244 Podnart, izvedel umik/odpoklic živila PLOŠČICE S SEZAMOM IN ČOKOLADO SCHOCK`S, neto 35 g, proizvajalca Schock GmbH, Nemčija.


UMIK/ODPOKLIC proizvodov je bil izveden, ker tozadevno živilo kot izdelek iz sestavin, ki deklarirano ne vsebujejo mlečnih snovi, vsebuje mlečne beljakovine in je posledično NE-VARNO za skupino potrošnikov, ki je alergična na mleko. Za druge zdrave potrošnike je živilo varno. V primeru vračila živila, je potrebno kontaktirati mesto nakupa oz. dobavitelja.

 
Podatki o živilu

• Izdelek: PLOŠČICE S SEZAMOM IN ČOKOLADO SCHOCK`S, neto 35 g
• Dobavitelj: Steel Plast d.o.o., Otoče 9A, 4244 Podnart
• Rok uporabe: vsi roki uporabe.
• Lot: vsi loti.

24.11.2011 - Umik/odpoklic NASTRGANA ČOKOLADA TEMNA

Ljubljana, 24.11.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Dr.Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, izvedel umik/odpoklic živila NASTRGANA ČOKOLADA TEMNA, neto 100 g, proizvajalca SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co.KGaA, Nemčija.


UMIK/ODPOKLIC proizvodov je bil izveden, ker tozadevno živilo kot izdelek iz sestavin, ki deklarirano ne vsebujejo mlečnih snovi, vsebuje mlečne beljakovine in je posledično NE-VARNO za skupino potrošnikov, ki je alergična na mleko. Za druge zdrave potrošnike je živilo varno. V primeru vračila živila, je potrebno kontaktirati mesto nakupa oz. dobavitelja.

 

Podatki o živilu

• Izdelek: NASTRGANA ČOKOLADA TEMNA, neto 100 g
• Dobavitelj: Dr.Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin
• Rok uporabe: vsi roki uporabe.

24.11.2011 - Umik/odpoklic FINA ZRNA IZ RAHLO GRENKE ČOKOLADE MOCCA

Ljubljana, 24.11.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Dr.Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, izvedel umik/odpoklic živila FINA ZRNA IZ RAHLO GRENKE ČOKOLADE MOCCA, neto 75 g, proizvajalca SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co.KGaA, Nemčija.


UMIK/ODPOKLIC proizvodov je bil izveden, ker tozadevno živilo kot izdelek iz sestavin, ki deklarirano ne vsebujejo mlečnih snovi, vsebuje mlečne beljakovine in je posledično NE-VARNO za skupino potrošnikov, ki je alergična na mleko. Za druge zdrave potrošnike je živilo varno. V primeru vračila živila, je potrebno kontaktirati mesto nakupa oz. dobavitelja.

 

Podatki o živilu

• Izdelek: FINA ZRNA IZ RAHLO GRENKE ČOKOLADE MOCCA, neto 75 g
• Dobavitelj: Dr.Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin
• Rok uporabe: vsi roki uporabe.

24.11.2011 - Umik/odpoklic ČOKOLADA ZA KUHANJE GRANNY

Ljubljana, 24.11.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je uvoznik Petlja d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, izvedel umik/odpoklic živila ČOKOLADA ZA KUHANJE GRANNY, neto 360 g, proizvajalca Dunja d.o.o., Srbija.


UMIK/ODPOKLIC proizvodov je bil izveden, ker tozadevno živilo kot izdelek iz sestavin, ki deklarirano ne vsebujejo mlečnih snovi, vsebuje mlečne beljakovine in je posledično NE-VARNO za skupino potrošnikov, ki je alergična na mleko. Za druge zdrave potrošnike je živilo varno. V primeru vračila živila, je potrebno kontaktirati mesto nakupa oz. uvoznika.
 

Podatki o živilu

• Izdelek: ČOKOLADA ZA KUHANJE GRANY, neto 360 g
• Dobavitelj: Petlja d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj
• Rok uporabe: 18.07.2012

21.11.2011 - IZJAVA ZA JAVNOST: POROČILO O NADZORU OLJČNIH OLJ V 2011

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Inšpekcija za kakovost živil je z namenom preverjanja označevanja,  kakovosti in pristnosti oljčnih olj, ki so v prodaji na slovenskih policah, izvedel vzorčenje oljčnih olj. Izbor vzorcev je bil usmerjen v preverjanje pomanjkljivosti  v oznakah in nekatera olja, ki še niso bila analizirana v preteklih letih. Po poreklu so bila vsa olja iz EU, kjer so bile navedene države, je bilo poreklo olj  Italija oz. Portugalska, 6 vzorcev olj pa je bilo slovenskega porekla.

Analize z izdajo mnenj je opravil  UP ZRS Laboratorij za preskušanje oljčnega olja, Zelena ulica 8, Izola, senzorično ocenjevanje pa panel za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja.

V 24 vzorcih je bilo tako opravljeno:
• ugotavljanje skladnosti  z deklarirano kategorijo na podlagi kemijskih preskusov in senzoričnega ocenjevanja,
• ugotavljanje skladnosti oznak (deklaracij).

Ugotovitve (glej tudi tabelo):
V 11 vzorcih so bile ugotovljene senzorične napake, ki so vzorce uvrščale v nižjo kategorijo od označene. Izmed 11 neskladnih vzorcev sta bila 2 vzorca poslana na ponovno senzorično ocenjevanje. V obeh vzorcih so bile senzorične napake oziroma neskladnost z deklarirano kategorijo potrjene tudi v tujih laboratorijih.
V 1 od 24 vzorcev je bilo poleg senzoričnih napak ugotovljeno tudi odstopanje od predpisanih kemijskih vrednosti.

Iz pregleda oznak na etiketah oljčnega olja je bilo razvidno, da 13 deklaracij ni bilo v skladu s predpisi.

Ukrepi inšpektorjev:
Za ugotovljene neskladnosti so inšpektorji  ukrepali z izdajo 10 odločb po Zakonu o kmetijstvu, 4 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in 4 odločb po Zakonu o prekrških.

25.10.2011 – UMIK PŠENIČNE POLNOZRNATE MOKE (blagovna znamka DOBRO) iz prometa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča potrošnike, da proizvajalec izvaja prostovoljni umik pšenične polnozrnate moke iz prometa zaradi okužbe s skladiščnim škodljivcem (drobni hrošček), ki pa ne predstavlja tveganja za zdravje potrošnikov.
Po navodilih proizvajalca lahko potrošniki živilo zamenjajo na mestu nakupa ali na naslovu proizvajalca.
Podatki o živilu:
Živilo:   Pšenična moka polnozrnata
Blagovna znamka :  Dobro
Proizvajalec:   Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana
Rok uporabe:   14.06.2012 (loti so lahko različni)
EAN koda:   3838700002539
Neto masa:   1 kg
Embalaža:   Papirnata zelena vrečka z belimi pikami

19.10.2011 - BENZO(A)PIREN V BUČNEM OLJU TOVARNE OLJA GEA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da proizvajalec na podlagi rezultatov analiz iz uradnega nadzora izvaja umik opisanega živila iz prometa. Rezultati analiz, opravljenih na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, so potrdili prisotnost benzo(a) pirena v koncentraciji, ki presega predpisani kriterij. Zaradi navedenega je živilo ocenjeno kot škodljivo za zdravje.
Benzo(a)piren je  onesnaževalo, ki se razvršča v skupino poliaromatskih ogljikovodikov (PAO) in se lahko nahaja v živilih. PAO-e najdemo v raznih živilih rastlinskega izvora, ki so največkrat posledica onesnaženosti okolja.  Omenjena skupina onesnaževal pa je lahko v živilu tudi kot posledica postopkov nepravilnega segrevanja, prekajevanja in sušenja, ki omogočajo neposredni stik z ostanki izgorevanja.
PAH-om pripisujejo vrsto toksičnih in kancerogenih učinkov, kateri pa so bili ugotovljeni le na osnovi eksperimentov na živalih.  Vplivi PAO-ov na tvorbo raka pri človeku še niso dovolj raziskani, zato morajo  nosilci živilske dejavnosti z ustreznim notranjim nadzorom zagotoviti skladnost živil s predpisanimi vrednostmi.
Podatki o živilu: GEA štajersko-prekmursko bučno olje, 1 L
Izdelek (deklaracija):  100 % bučno olje
Izvor/poreklo:  Slovenija
Proizvajalec: Tovarna olja GEA, d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica
Rok uporabe:   04.05.2012
Neto količina: steklenice po 1 liter

18.10.2011 - BENZO(A)PIREN V BUČNEM OLJU OLJARNE FRAM

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da proizvajalec, na podlagi rezultatov analiz iz uradnega nadzora, izvaja umik  opisanega živila iz prometa. Rezultati analiz, opravljenih na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, so potrdili prisotnost benzo(a) pirena v koncentraciji, ki presega predpisani kriterij. Zaradi navedenega je živilo ocenjeno kot škodljivo za zdravje.
Benzo(a)piren je  onesnaževalo, ki se razvršča v skupino poliaromatskih ogljikovodikov (PAO) v živilih. Uporablja se kot indikator pojavljanja PAO v živilih. PAO-e najdemo v raznih živilih rastlinskega izvora, ki so največkrat posledica onesnaženosti okolja.  Omenjena skupina onesnaževal pa  je v živilu lahko tudi kot posledica postopkov segrevanja, prekajevanja in sušenja, ki omogočajo neposredni stik z ostanki izgorevanja, kar je najverjetneje razlog za neskladnost vzorčenega  olja.
PAH-om pripisujejo vrsto toksičnih in kancerogenih učinkov, kateri pa so bili ugotovljeni le na osnovi eksperimentov na živalih.  Vplivi PAO-ov na tvorbo raka pri človeku še niso dovolj raziskani, zato morajo  nosilci živilske dejavnosti z ustreznim notranjim nadzorom zagotoviti skladnost živil s predpisanimi vrednostmi.
Podatki o živilu: Bučno olje
Izdelek (deklaracija):  100% bučno olje
Izvor/poreklo:  Slovenija
Proizvajalec: Oljarna Fram d.o.o., Fram 94, SI-2313 Fram
Rok uporabe:   28.06.2012
Neto količina: steklenice po 0.2L, 0.5 L  oziroma 1L
Lot: 05

 

07.10.2011 - UMIK ZAČIMBE PETERŠILJ NESTERILIZIRAN

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj Tina d.o.o., Nasovče 18A, 1218 Komenda, izvedel umik začimbe - peteršilj nesteriliziran, neto 1 kg, proizvajalca "Condimentum Lucija Mohorčič s.p., Štorje 26, 6210 Sežana.

UMIK proizvodov je bil izveden zaradi prisotnosti bakterije Bacilus cereus, sposobne tvorbe diarealnega toksina.
PODATKI O ŽIVILU

Izdelek:  Začimba - peteršilj nesteriliziran, neto 1 kg
Dobavitelj: Tina d.o.o.
Rok uporabe: 22.04.2013
Lot: 1689

16.9.2011 - UMIK IZDELKA SLADKORNI OKRASKI ZA SLAŠČICE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča potrošnike, da dobavitelj na podlagi rezultatov uradnega nadzora, izvaja umik izdelka SLADKORNI OKRASKI ZA SLAŠČICE (otroški dekor-srednji) zaradi ugotovljene prisotnosti barvila eritrozin (E 127), katerega uporaba v dekorju za slaščice ni dovoljena.

Podatki o živilu:
– SLADKORNI OKRASKI ZA SLAŠČICE (otroški dekor-srednji)
– neto masa: 25g
– embalaža: posamezna figurica zapakirana v vrečko, vloženo v plastično škatlico;
– dobavitelj: Propak d.o.o., Ob železnici 16, 1000 Ljubljana;
– Datum pakiranja/rok uporabe: 25.10.2010 / 25.10.2012;
– proizvajalec: Bombasei DECOR Kft, Mažarska.

Iz previdnostnega principa dobavitelj poleg navedenega lota umika tudi ostale lote/roke uporabe, v katerih se nahajajo različne figurice rdečih in drugih barv.
Podjetje Propak d.o.o. svetuje potrošnikom, da izdelek vrnejo na mesto nakupa.

14. 7. 2011 - UMIK SLANIH KREKERJEV

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, obvešča potrošnike, da dobavitelj na podlagi rezultatov analiz v uradnem nadzoru izvaja umik slanih krekerjev znamke Soletti, zaradi ugotovljene prisotnosti sezama v živilu v vsebnosti, ki lahko povzroči alergijsko reakcijo in ni označen na deklaraciji kot sestavina živila.


Glede na rezultate opravljenih analiz je ocenjeno, da lahko živilo škodljivo učinkuje na zdravje skupine potrošnikov, ki je alergična na sezam, zato je ocenjeno, da živilo ni varno. Za ljudi, ki nimajo alergije na sezam, je živilo varno.


Kupci lahko izdelke navedenega lota vrnejo v prodajalne.

 

Podatki o živilu:
– slani krekerji;
– blagovna znamka: Soletti;
– embalaža: pakiranja po 150 g;
– dobavitelj: Intersnack, Ljubljana;
– proizvajalec: Kelly GmbH, Avstrija;
– rok uporabe: 11. 11. 2011.

 

 

7. 7. 2011 - UMIK PRAŽENIH ARAŠIDOV V LUPINI

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, obvešča potrošnike, da dobavitelj na podlagi rezultatov uradnega nadzora izvaja umik praženih arašidov v lupini zaradi ugotovljene presežene vsebnosti aflatoksinov. Glede na rezultate opravljenih analiz je ocenjeno, da vzorec arašidov ni varen.


Kupci lahko kupljene izdelke navedenega lota vrnejo v prodajalne.

 

Podatki o živilu:
– praženi arašidi v lupini;
– embalaža: pakiranja po 500 g;
– dobavitelj: za Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana proizvaja in pakira Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, Dobje pri Planini;
– lot: 061210;
– rok uporabe: 7. 11. 2011.

 

 

6. 7. 2011 - UMIK BIO POMARANČNEGA ČOKOLADNEGA NAMAZA

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča potrošnike, da dobavitelj na podlagi rezultatov uradnega nadzora, izvaja umik Bio pomarančnega čokoladnega namaza zaradi ugotovljene prisotnosti glutena, ki ni naveden na deklaraciji. Živilo ni varno za potrošnike, občutljive na gluten, za vse ostale potrošnike je živilo varno.


Podatki o živilu:
– Bio Pomarančni čokoladni namaz;
– embalaža: kozarec 100 g;
– dobavitelj: Prema d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljubljana;
– rok uporabe/lot: 16. 1. 2012;
– proizvajalec: Plamil Foods LTD, Velika Britanija.

 

 

4. 7. 2011 - UMIK SEMENA ZA KALJENJE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča potrošnike, da je podjetje Mediacor izvedlo umik semen za kaljenje zaradi suma na prisotnost bakterije E. coli. Inšpektorat je v omenjenem podjetju v prejšnjem tednu odvzel štiri vzorce semen za kaljenje in rezultati analiz kažejo, da bakterija v vzorcih ni prisotna.


Tako se umik izvaja iz previdnostnega principa. Podjetje Madiacor svetuje potrošnikom, da izdelek vrnejo na mesto nakupa.

 

Podatki o živilu:
– proizvajalec: Davert, Nemčija;
– pakiranje: vrečke po 125 g;
– izdelki: seme za kaljenje MIX 125 g (uporabno najmanj do 7. 7. 2012) in seme za kaljenje METI 125 g (uporabno najmanj do 20. 3. 2012, 24. 5. 2012 in 11. 7. 2012).

 


1. 7. 2011: OBVESTILO ZA JAVNOST - UMIK PRIPRAVLJENE MEŠANICE ZA RŽENI KRUH

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH) obvešča vse potrošnike, da je trgovec izvedel umik pripravljene mešanice za rženi kruh z dodatkom folne kisline, proizvajalca  Freissinger Muehle  iz Nemčije, ki ga trži  Hofer trgovina d.o.o. Umik proizvodov je bil izveden zaradi ugotovljene prisotnosti jajčnih beljakovin, ki na deklaraciji niso bile označene, v koncentraciji, ki bi pri ljudeh, ki so preobčutljivi na jajčne beljakovine, lahko izzvalo alergijsko reakcijo, za ostale je varno.


Iz previdnostnega principa trgovec umika vse lote istega živila. Živilo se lahko vrne na prodajno mesto.

 

Podatki o živilu:
– izdelek (deklaracija): mešanica za pripravo rženega kruha z dodatkom folne kisline;
– blagovna znamka: Korngold Roggen-mischbrot;
– proizvajalec: Freissinger Muehle, Bruehelstrasse 13, 74206 Bad Wimpfen, Nemčija;
– embalaža: papirnata vrečka 1.000 g;
– trgovec: Hofer trgovina, d.o.o.;
– rok uporabe: 29. 1. 2012.

17.6.2011: OBVESTILO ZA JAVNOST - BENZO(A)PIREN V REPIČNEM OLJU

Preko hitrega sistema obveščanja za živila in krmo (RASFF) je bil Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obveščen, da so organi uradnega nadzora nad varnostjo živil v Nemčiji na podlagi rezultatov analiz ugotovili preseženo vrednost kriterija predpisanega za benzo(a)piren  v REPIČNEM OLJU blagovne znamke RAPUNZEL. Na podlagi distribucijske liste je bilo ugotovljeno, da je bilo sporno živilo v prometu tudi v Sloveniji, zato sta trgovca, ki sta izdelek dala v promet v RS, izvedela umik in odpoklic živila.

Podatk o živilu:
Izdelek (deklaracija): Repično olje RAPUNZEL BIO 0,5l (Rapunzel Rapsöl nativ)
Izvor/poreklo:  Nemčija
Dobavitelj:   Rapunzel Naturkost AG, Nemčija
Trgovec:   BIO SI d.o.o., Šentjungert 35a, 3201 Šmartno v Rožni dolini
Rok uporabe:   14.12.2011

Živilo je bilo v prodaji le v trgovini BIO SI, Savinova ulica 2, 3000 Celje.

Podatk o živilu:
Izdelek (deklaracija):  Ekološko deviško repično olje 1,0l (Rapunzel Rapsöl nativ)
Izvor/poreklo:  Nemčija
Dobavitelj:   AL Naturkost HandelsgesmbH, Avstrija
Trgovec:  Trgovina za zdravo življenje, Nataša Špilak Fartelj s.p., Obrtna ulica 26, 9000 Murska Sobota
Rok uporabe:   08.12.2011

Živilo je bilo v prodaji samo v trgovini SONČNICA, Obrtna ulica 26, 9000 Murska Sobota.

9.6.2011: NEMŠKE OBLASTI POTRDILE DRUG SEV BAKTERIJE E. COLI V KALČKIH RDEČE PESE Z NIZOZEMSKE

Ljubljana, 9. 6. 2011 – Danes so nemške pristojne oblasti potrdile prisotnost patogene bakterije Escherichia coli v kalčkih rdeče pese proizvajalca z Nizozemske. Podrobni rezultati analiz kažejo, da ni povezave med omenjenimi kalčki in zastrupitvami, saj je bil v omenjenem živilu najden drug sev te bakterije. Po do sedaj znanih podatkih, se ti kalčki v Sloveniji ne tržijo.

VEČ V SPOROČILU ZA JAVNOST:

1.6.2011: REZULTATI ANALIZE KAŽEJO DA E. COLI NI BILA NAJDENA NA SLOVENSKEM TRGU

Ljubljana, 1. 6. 2011 – Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano RS (IRSKGH) je danes prejel potrjene prve rezultate analiz vzorcev sveže zelenjave, odvzetih na slovenskem trgu konec prejšnjega tedna, ki kažejo, da bakterija Escherichia coli (E. coli) ni bila najdena. Preko hitrega sistema obveščanja za živila in krmo (RASFF), pa so danes nemške pristojne oblasti podale informacijo o rezultatih primerjalnih analiz bakterij najdenih na spornih kumarah ter bakterij, ki so povzročile hude zastrupitve v Nemčiji. Te kažejo, da ni neposredne povezave med zastrupitvami in uživanjem kumar nekaterih španskih pridelovalcev.

VEČ V SPOROČILU ZA JAVNOST:

30.5.2011: PO ZBRANIH PODATKIH V SLOVENIJI NI SPORNIH KUMAR

Ljubljana, 30. 5. 2011 – Na Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano RS (IRSKGH) tudi danes nadaljujejo z aktivnostmi na področju izvajanja preventivnih ukrepov zaščite potrošnikov ter varovanja javnega zdravja v povezavi s pojavom kumar, kontaminiranih z enterohemoragično bakterijo Escherichio coli (E.coli). Na podlagi informacij, prejetih preko hitrega sistema obveščanja za živila in krmo (RASFF), so na inšpektoratu danes zbrali podatke o vseh nosilcih živilske dejavnosti, vpletenih v distribucijo spornih in potencialno spornih kumar. Podatki kažejo, da te kumare v Slovenijo niso bile dostavljene.

VEČ V SPOROČILU ZA JAVNOST:

28.5.2011: INŠPEKCIJSKE UGOTOVITVE URADNEGA NADZORA NAD ZELENJAVO IZ ŠPANIJE V ZADNJIH DVEH DNEH

Ljubljana, 28. 5. 2011 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano RS (IRSKGH) po prejemu informacije o vrsti živila, ki je povzročila številne zastrupitve in smrtne žrtve v Nemčiji, nadaljuje z aktivnostmi uradnega nadzora tudi danes. Kot smo že včeraj obvestili javnost, so rezultati epidemioloških kot tudi laboratorijskih preiskav pokazali, da so vzrok zastrupitev kumare, kontaminirane z enterhemoragično bakterijo Escherichio coli.

VEČ V SPOROČILU ZA JAVNOST:

27. 5. 2011: INŠPEKCIJSKE UGOTOVITVE URADNEGA NADZORA NAD ZELENJAVO IZ ŠPANIJE

Ljubljana, 27. 5. 2011 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano RS (IRSKGH) je prejel informacijo o vrsti živila, ki je povzročilo številne zastrupitve v Nemčiji. Rezultati epidemioloških kot tudi laboratorijskih preiskav so pokazali, da so vzrok zastrupitev kumare, kontaminirane z enterhemoragično bakterijo Escherichio coli.
VEČ V SPOROČILU ZA JAVNOST:

5.5.2011: Umik čajnih keksov "Vrhniško brizgano pecivo"

Ljubljana, 5.5.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da proizvajalec na podlagi rezultatov uradnega nadzora, izvaja umik živila zaradi prisotnosti nedeklarirane mlečne sestavine, ki bi lahko pri občutljivi populaciji izzvala reakcijo.

 
Podatki o živilu:

Vrhniški domači piškoti, "Vrhniško brizgano pecivo"
Embalaža: plastična embalaža, 300g
Proizvajalec: Pekarna-keksarna Adamič, Vrhnika, Stara cesta 21,
Rok uporabe/lot: 18.8.2011


UMIK proizvodov z namenom dodeklariranja je bil izveden zaradi prisotnosti mleka oz mlečnih sestavin, ki niso navedena na deklaraciji. Živilo ni varno za potrošnike, občutljive na   mleko, za vse ostale je živilo varno.

3.5.2011: Umik keksov iz polnozrnatih žitaric, ajde, pšenice, riža in koščkov čokolade O'cake Croccante Jaffa

Ljubljana, 3.5.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da dobavitelj na podlagi rezultatov uradnega nadzora, izvaja umik živila zaradi prisotnosti nedeklarirane mlečne sestavine, ki bi lahko pri občutljivi populaciji izzvala reakcijo.

 
Podatki o živilu:

keksi iz polnozrnatih žitaric, ajde , pšenice, riža in koščkov čokolade O'cake Croccante Jaffa
Embalaža: škatla 180 g
Dobavitelj: Mercator d.d.
Rok uporabe/lot: 16.09.2011
Proizvajalec: Jaffa AD Crvenka, Maršala Tita 245, Crvenka, Republika Srbija
Uvoznik: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana

Živilo se trži le v trgovski verigi Mercator d.d.


UMIK proizvodov je bil izveden zaradi prisotnosti mleka oz mlečnih sestavin, ki niso navedena na deklaraciji. Živilo ni varno za potrošnike, občutljive na mleko, za vse ostale je živilo varno.

14.04.2011: Umik testenin pisane školjke Klara
Številka zadeve: 0610-1594/2011-3

Zadeva:  Umik živila (19. člen Uredbe (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane)


Umik testenin pisane školjke Klara
Ljubljana, 14.04.2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj izvedel umik testenin pisane školjke Klara, neto 400 g, proizvajalca TJESTENINE "KLARA M", dobavlja Petlja, d.o.o. in tržijo Fama, d.o.o., Spar Slovenija, d.o.o., Rudnidis, d.o.o., Kea, d.o.o., Mercator, d.d., Maridis, d.o.o. in KZ Agraria Koper, z.o.o.


UMIK proizvodov je bil izveden zaradi prisotnosti jajc v prahu v testeninah, kar ni navedeno na deklaraciji.
 

Podatki o živilu

Izdelek (deklaracija): testenine pisane školjke Klara
Embalaža: vrečka 400 g
Dobavitelj: Petlja, d.o.o.
Rok uporabe: 20. 05. 2013

29.3.2011: Posebni pogoji za uvoz živil oz.krme iz Japonske po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima

V uradnem listu EU je bila objavljena uredba, ki uvaja posebne pogoje za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima. Nosilce živilske dejavnosti  opozarjamo na  potrebo po izpolnjevanju navedenih zahtev ob uvozu živil oz krme iz Japonske.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:SL:PDF

Odpoklic suhih marelic Noberasco
Št.zadeve: 0610-963/2011

Ljubljana, 25.2. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj  izvedel odpoklic  suhih marelic proizvajalca Noberasco.  
Odpoklic proizvodov je bil izveden zaradi morebitne prisotnosti žveplovega dioksida. Žveplov dioksid je sestavina, ki lahko povzroča alergijo in mora biti zato navedena na označbi z jasnim sklicevanjem na ime sestavine iz katere izhaja. Ker vsebnost žveplovega dioksida na označbi izdelka ni navedena, lahko ogroža zdravje ljudi z alergijo na žveplov dioksid (SO2).  Za ostale potrošnike je živilo varno.

 
Podatki o živilu
Izdelek (deklaracija): NOBERASCO BIO SUHE MARELICE  250 g
izvor/poreklo: Italija;
Proizvajalec: NOBERASCO S.p.A. Italija
Lot:  0068A, 0154A
rok uporabe: 07/2011, 10/2011
prodajalec za Slovenijo ALTANET d.o.o., Golo 82, 1292 Ig, 01 8310675

Navodila za ukrepanje potrošnikov:
Potrošnikom, ki so  alergični na žveplov dioksid, svetujemo, da omenjenega živila ne uživajo. Živilo se lahko vrne na mesto nakupa oz. zavrže.

Odpoklic Marelične marmelade

Ljubljana, 21. 2. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano obvešča vse potrošnike, da je dobavitelj izvedel odpoklic Marelične marmelade proizvajalca SCAMARK, ki je bil v prometu v trgovskem centru RUDNIDIS TRGOVINA, d.o.o., HIPERMARKET E. LECLERC.

Odpoklic proizvodov je bil izveden na podlagi ugotovitve lastne službe za kakovost. Odpoklic je objavljen na spletnem naslovu http://www.e-leclerc.si/default-99001,192.html?PHPSESSID=da27609cbf87bd726896752c0fb7f04d 
 
Podatki o živilu:

  • Izdelek (deklaracija): Marelična marmelada, 375 g,
    izvor/poreklo: Francija,
  • dobavitelj: S.O.C.A.R.A, 75 Avenue des Arrivaux, Chesnes la Noire, 38070
  • St.Quentin Fallavier
  • trgovec: HIPERMARKET E. LECLERC,
  • lot številka: 2,3,4,
  • rok uporabe: 2. 11. 2013.

Informacija o neskladnem živilu

Proizvajalec živila je z lastnim nadzorom ugotovil preseženo vsebnost toksina DON (deoksinivalenol), ki je metabolni produkt plesni. Zato je dobavitelj izvedel odpoklic testenin Alnatura Spirelli in o tem obvestil pristojne organe. Prav tako je odpoklic proizvodov na podlagi obvestila dobavitelja izvedel tudi trgovec v Sloveniji.

 

Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija): Testenine Alnatura Spirelli, 500 g
Izvor/poreklo: proizvedeno v Italiji
Dobavitelj: Alnatura, GmbH, Nemčija
Trgovec: dm drogerie markt, d.o.o., Litostrojska cesta 48, Ljubljana
Lot številka: L0259
Rok uporabe: 15. 09. 2013

Informacija o neskladnem živilu

Organi uradnega nadzora varnosti živil v Nemčiji so na podlagi prijave potrošnika uvedli postopek in na podlagi rezultatov analiz ugotovili prisotnost jajčnega beljaka v solatni majonezi brez jajc Naturata. Sporna serija je bila v prometu tudi v Sloveniji, zato je distributer izvedel umik in odpoklic živila. Živilo lahko povzroči alergijske reakcije pri potrošnikih, alergičnih na jajca.


Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija): Solatna majoneza brez jajc Naturata
Izvor/poreklo: Švica
Dobavitelj: Naturata AG, Nemčija
Trgovec: Biovan, d.o.o., Pesnica pri Mariboru 47, 2211 Pesnica pri Mariboru
Lot številka: L 39083 in L 30163 A
Rok uporabe: 15. 04. 2011 in 14. 06. 2011

Umik in odpoklic živila iz prometa

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je pri rednem inšpekcijskem pregledu ugotovil pistacije, v katerih so bili prisotni škodljivci. Na podlagi te ugotovitve je Engrotuš, d.d. izvedel umik in odpoklic živila iz prometa. Živilo se tako ne nahaja več v prometu.

Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija): Pražena soljena pistacija "Gricmi"
Blagovna znamka: Tuš
Poreklo: EU
Proizvajalec: Za Engrotuš, d.d., proizvaja Mita-Est, d.o.o.
Neto količina: 250 g
Lot: z oznako uporabno najmanj do 28. 07. 2011

Potrošnikom svetujemo, da živilo ne zaužijejo in ga vrnejo na mesto nakupa.

Informacija o neskladnem živilu

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je v okviru letnega programa vzorčenja odvzel  vzorec blitve. Iz analize opravljene na Inštitutu RS za varovanje zdravja RS je razviden presežek kriterija predpisanega za nitrate.  Ker je živilo že konzumirano in se ne nahaja več v prometu, nosilec živilske dejavnosti izvaja poostren nadzor nad naslednjimi pošiljkami istega dobavitelja živila.


Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija):   sveža blitva
Izvor/poreklo:Italija
Dobavitelj: Ulisse, Italija
Trgovec: Engrotuš d.d, Cesta v Trnovlje10, 3000 Celje
Dobava neskladnega živila v RS: 30.9.2010

Odpoklic zamrznjenih zelenjavnih zrezkov/sojinih polpetov Hofer

Hofer Slovenija je obvestil Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, da je v okviru lastnega preverjanja skladnosti živil ugotovil prisotnost zdravju škodljive bakterije. V vzorcu zelenjavnih zrezkov/ sojinih polpetov je bila z analizo dokazana prisotnost bakterije salmonele. Ne glede na to, da se z ustrezno termično obdelavo živila omenjeno bakterijo uniči, trgovec iz previdnostnega principa izvaja odpoklic več  lotov  živila  iz prometa.


Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija):   Zelenjavni zrezki/sojini polpeti
Blagovna znamka:  Hofer
Poreklo: Slovenija
Proizvajalec: za Hofer proizvaja  Žito d.d.
Neto količina :      600g
Lot: vsi loti, ki so v prodaji od 29.10.2010

Salmonela je bila ugotovljena v lotu št L 16 101200 z  rokom  uporabe:    Uporabno do 10.2011

Potrošnikom, ki so kupili omenjeni lot svetujemo, da ga  ne zaužijejo in vrnejo na prodajno mesto oz. zavržejo.

Umik živila Bio Muesli jabolko cimet

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je v okviru letnega programa vzorčenja odvzel  vzorec mueslija. Rezultat analize, opravljene na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, je pokazal prisotnost kumarina, ki je naravno prisoten v cimetu. Izvedena ocena tveganja je pokazala, da živilo predstavlja tveganje za otroke, a le v primeru dolgotrajnega rednega uživanja tovrstnega živila. Za odrasle potrošnike živilo ne predstavlja tveganja za zdravje. Na podlagi  rezultatov proizvajalec  živila izvaja umik živila  iz prometa.


Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija):   Bio muesli jabolka cimet
Blagovna znamka:  BIO IDEA
Izvor/poreklo: Nizozemska
Proizvajalec: DO-IT, Prins Hedrikweg 19, 3771 AK Barneveld-NL
Serija/lot: 30031070
Rok uporabe: Uporabno najmanj do 30.04.11
Neto količina: 375g


Potrošnikom, ki so kupili omenjeni lot svetujemo, da  ga ne ponudijo otrokom oziroma lahko vrnejo na prodajno mesto.

Odpoklic Bio ovsenega rižka blagovne znamke Natura

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je v okviru letnega programa vzorčenja odvzel  vzorec živila narejenega iz ovsa. Rezultat analize opravljene na Inštitutu RS za varovanje zdravja RS je pokazal  na preseženo vrednost kriterija predpisanega za kadmij. Živilo bi ob dolgotrajnejšem uživanju lahko predstavljalp nevarnost za zdravje potrošnikov. Na podlagi  rezultatov proizvajalec  živila izvaja odpoklic živila  iz prometa.

 

Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija):   Bio ovseni rižek, Bio ovsena kaša
Blagovna znamka:  Natura
Izvor/poreklo. Slovenija
Proizvajalec: Žito d.d.
Serija/lot: L100316S
Ean kodo 3838700008166
Rok uporabe:     Uporabno do 15.3.2011
Neto količina :    1kg  

 

Potrošnikom, ki so kupili omenjeni lot svetujemo, da ga  ne zaužijejo in vrnejo na prodajno mesto oz. zavržejo.

Umik zamrznjene zelenjavne mešanice zaradi prisotnosti tujkov

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je na podlagi prijave stranke izvedel izredni pregled  ter o tem obvestil proizvajalca živil. Zaradi možne prisotnosti tujkov v zamrznjeni zelenjavi  se je proizvajalec odločil za  umik živila iz prometa.


Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija):   Mehiška zelenjavna mešanica Natureta, zamrznjeno živilo
Izvor/poreklo. Slovenija
Proizvajalec: Eta, živilska industrija, d.d. Kamnik
Rok uporabe:     Najmanj do 22.07.2012
Neto količina :      450g  


Potrošnikom, ki so kupili omenjeni lot svetujemo, da ga ne zaužijejo in ga vrnejo na prodajno mesto oz. zavržejo.

IZJAVA ZA JAVNOST (20.10.2010): Umik živil zaradi prisotnosti glutena

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je v okviru letnega programa  vzorčenja vzorčil tudi živila z namenom preverjanja prisotnosti glutena v brezglutenskih živilih. Inštitut za varovanje zdravja RS je v vseh treh vzorcih ugotovil prisotnost glutena. Živilo ni primerno za bolnike s kronično boleznijo tankega črevesa – celiakijo.

 

Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija):   Sojini kosmiči
Izvor/poreklo. Slovaška
Proizvajalec: ALFA SORTI s.r.o, Lieskovska cesta 6, 960 01 ZVOLEN SLOVAŠKA
Distributer Mediacor d.o.o.,    Obrtniška ulica 9, 3240 Šmarje pri Jelšah           
Rok uporabe:     29.09.2011       
Koda:     8586001011563                        
Neto količina :      100g  

 

Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija):   Sojini zrezki
Izvor/poreklo: Slovaška
Proizvajalec: SORTI s.r.o, Lieskovska cesta 6, 960 01 ZVOLEN SLOVAŠKA
Distributer:                 Mediacor
Rok uporabe:   03.12.2011        
Koda:   8586001011532                          
Neto količina :       100g

 

Podatki o živilu:
Izdelek (deklaracija):  Ektrudirani koruzni kruhki z čebulo in česnom
Izvor/poreklo: Češka republika
Proizvajalec: RACIO s.r.o, Narodnich hrdinu 22, 690 02  BRECLAV
Distributer:                 Mediacor
Rok uporabe: 21.04.2011            
Koda:  8594000094586                           
Neto količina :      100g


Potrošnikom, ki so občutljivi na gluten, svetujemo, da omenjena živila  ne zaužijejo in jih  vrnejo na prodajno mesto oz. zavržejo. Za potrošnike, ki nimajo presnovnih težav, živilo ne predstavlja tveganja.


NUJNO OBVESTILO - Umik živila SUN LOLLY, sladoledne lučke na vodni osnovi z okusom pomaranče

Sprememba izvajanja uradnega nadzora živil neživalskega izvora

NUJNO OBVESTILO - Odsotnost navedbe aditiva in alergene sestavine žveplovega dioksida (SO2) na označbi mešanega suhega sadja